Sällskapet San Micheles Vänner

”En människa kan stå ut med mycket bara han kan stå ut med sig själv. Han kan leva utan hopp, utan vänner, utan böcker, till och med utan musik, så länge han kan lyssna till sina egna tankar.”

Sällskapet San Micheles Vänner bildades 1962 och har som uppgift att stödja Villa San Michele på olika sätt, framför allt ekonomiskt. Inför Axel Munthes 150-årsdag 2007 bidrog vi till upprustningen av Villan och under senare år har vi bland annat sponsrat restaureringen av det kosmatiska bordet i skulpturloggian. Betydande summor har gått till restaureringen av flygeln i musikrummet och till en övervakningsanläggning.

Vänföreningen delar ut stipendier, då ekonomin så tillåter, till unga musiker, författare eller konstnärer som får bo på Villan under tre veckor. Vänföreningen har drygt 300 medlemmar och håller fyra sammankomster per år. Medlemsbladet utkommer en gång om året. Medlemsavgifterna går oavkortat till Villans behov. (Se vidare under Styrelsen för San Micheles Vänner.) Vänföreningen står i ständig kontakt med Stiftelsen San Michele som är Villa San Micheles huvudman.

Lämna ett svar