Medlemskap

Sällskapet San Micheles Vänner har över 300 medlemmar och ordnar fyra sammankomster per år.
Vid sammankomsterna hålls föredrag med anknytning till Axel Munthe, Villa San Michele, Italien, Capri och Sällskapets verksamhet. Medlemsbladet utkommer med ett nummer per år.
Behoven på Villa San Michele är stora och kommer fortsatt att vara så.
Vi hoppas därför att också du vill bli medlem i Vänföreningen. Medlemsavgifterna går oavkortat till olika projekt på Villan.

Årsavgiften för 2023 är 300 kr per person och 450 kr för familj.
Plusgiro 25 96 90-6.

Glöm inte att ange avsändare.

Har du något trevligt minne från San Michele eller något annat att berätta som kan intressera våra medlemmar – skriv till Christin Edströms e-post: christin.edstrom@outlook.com

Läs föreningens stadgar här

 

Lämna ett svar