Fakta om Axel Munthe

Axel Munthe, som föddes den 31 oktober 1857 i Oskarshamn, är en av historiens mest kända och färgstarka svenskar – läkare, författare, filantrop, naturälskare, kosmopolit, ”byggherre” och musikälskare. Han var en mångfasetterad och komplex person som var begåvad med många talanger och hade en stark utstrålning. Till yrket var han läkare, men han var också en skicklig ”byggherre”, en framgångsrik författare och en kunnig samlare av antikviteter. Han var en djupt humoristisk men samtidigt en resignerad och melankolisk person, en misantrop. Axel Munthe levde på Capri under mer än 50 år innan han återvände till Sverige 1943. Han avled i Stockholm 1949.

Läkaren

Efter att 18 år gammal ha avlagt en preliminär medicinsk examen i Uppsala reste Axel Munthe 1876 till Menton på Franska Rivieran för att kurera sina dåliga lungor.
>> Läs mer

Författaren

Axel Munthe debuterade som författare under koleraepidemin i Neapel 1884, då han skrev tidningsreportage för Stockholms Dagblad.
>> Läs mer

Byggherren

1895 köpte Munthe ett gammalt hus i Anacapri, som han byggde om till det som skulle bli Villa San Michele. Han deltog själv aktivt i byggarbetet.
>> Läs mer

Djurvännen

Munthe var en stor, för att inte säga en militant djurvän. Som barn samlade han paddor, ormar, möss, råttor och fåglar – men mest av alla älskade han hundar.
>> Läs mer

Kosmopoliten

Han umgås med Europas överklass och aristokrati. De dras till honom och han till dem; en blandning av kungligheter, skådespelare, författare…
>> Läs mer

Filantropen

Medmänniskan Munthe griper in överallt där det behövs, exempelvis 1881, på grannön Ischia, efter jordbävningen där, och då en tyfusepidemi bryter ut på Capri beger han sig dit.
>> Läs mer

Musikälskaren

Munthe växer upp i ett musikaliskt hem där båda föräldrarna är musikaliskt lagda. Fadern sjöng Bellman och Gluntarne, modern sjöng psalmer och andliga visor för barnen.
>> Läs mer