Författaren

”Livet är en berättare av rang”

Axel Munthe debuterade som författare under koleraepidemin i Neapel 1884, då han skrev tidningsreportage för Stockholms Dagblad. Året därpå  publicerades reportagen i bokform på svenska, Bref från Napoli, och 1887 på engelska, Letters from a Mourning City. 1888 gav Munthe ut sina Skizzer från Paris och Italien på svenska. Tio år senare utkom de på engelska med titeln Vagaries. Under första världskriget utkom boken Red Cross & Iron Cross, ett bittert angrepp på tyskarna. Den är skriven under pseudonymen ”A doctor in France” så att Sveriges tyskfödda drottning Victoria inte skulle förstå att författaren var hennes egen livläkare.

Vid 72 års ålder gav Munthe 1929 ut The Story of San Michele, som gjorde honom världsberömd och blev en internationell bestseller. Boken, som skrevs på engelska, har översatts till över 60 språk och trycks fortfarande i nya upplagor. På svenska fick den titeln Boken om San Michele. Den är en fantasirik blandning av filosofiska resonemang om livet och döden, medicinsk etik, djurens rätt – och av roliga och inte alltid sanna historier ur Munthes händelserika liv som läkare. I fokus står författarens dröm om att bygga ett hus på Capri – ”drömmen om San Michele”.

”Fan själv är maktlös mot en människa som kan skratta.”