Kosmopoliten

Munthe hade starka åsikter om mycket, så också om politik och 06religion. Han var radikal i många frågor och tog bland andra emot Oscar Wilde och hans vän när de kastats ut från ett hotell på Capri för att de var homosexuella. Trots att han var drottningens livmedikus var han republikan och under båda världskrigen stod han helhjärtat på Englands sida mot Tyskland.

Han umgås med Europas överklass och aristokrati. De dras till honom och han till dem; en blandning av kungligheter, skådespelare, författare, politiker, konstnärer, upptäcktsresande och musiker. Han träffar, bland många andra, Greta Garbo, Prins Eugen, kejsar Wilhelm, Hermann Göring, Carl Snoilsky, August Strindberg, Oscar Wilde, Björnstierne Björnson, Guy de Maupassant, Ernst Josephson,  Hugo Alfvén, Marie och Sören Krøyer, de svenska konstnärerna i Grey-sur-Loing – listan kan göras lång!

Lämna ett svar